Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať pravidelné kontroly strojového zariadenia

Description

Description

Kontrolovať strojové zariadenia a vybavenie na zabezpečenie spoľahlivého výkonu počas používania a prevádzky na pracoviskách.

Vzťahy

URI – koncept