Skip to main content

Show filters

Hide filters

obohatenie prostredia zvierat

Description

Description

Druhy, metódy a použitie obohatenia pre zvieratá s cieľom umožniť prejavovanie prirodzeného správania vrátane poskytovania environmentálnych stimulov, kŕmnych činností, rébusov, predmetov na manipuláciu, sociálnych činností a tréningu.

URI – koncept