Skip to main content

Show filters

Hide filters

špecifikovať prvky krajinných návrhov

Description

Description

Vytvárať prvky návrhov a materiály, ktoré sú vhodné pre dané miesto, účel a predpokladané použitie. Odporúčať zariadenia a materiály vhodné pre daný systém a v rámci rozpočtu.

Vzťahy

URI – koncept