Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať dokumentáciu podľa právnych požiadaviek

Description

Description

Create professionally written content describing products, applications, components, functions or services in compliance with legal requirements and internal or external standards.

Alternatívne označenie

zostaviť dokumentáciu v súlade so zákonom

vypracovať dokumentácie podľa právnych požiadaviek

zostaviť dokumentáciu v súlade s právnymi ustanoveniami

vypracovať dokumenty podľa právnych požiadaviek

pripraviť dokumentáciu spĺňajúcu zákonné normy

URI – koncept