Skip to main content

Show filters

Hide filters

otestovať prevádzku potrubnej infraštruktúry

Description

Description

Vykonávať testy potrubí, ako napríklad kontrolu nepretržitého toku materiálov cez potrubie, kontrolu presakovania a posudzovanie vhodnosti umiestnenia potrubia.

URI – koncept