Skip to main content

Show filters

Hide filters

vzdelávať v oblasti dôvernosti údajov

Description

Description

Poskytovať informácie a poučovať používateľov o rizikách súvisiacich s údajmi, najmä pokiaľ ide o dôvernosť, integritu alebo dostupnosť údajov. Vzdelávať ich o tom, ako zabezpečiť ochranu údajov.

URI – koncept