Skip to main content

Show filters

Hide filters

riadiť personál

Description

Description

Najímať a školiť zamestnancov, aby sa zvýšila ich hodnota pre organizáciu. Patrí sem široká škála činností v oblasti ľudských zdrojov, tvorba a vykonávanie politík a procesov na vytvorenie pracovného prostredia podporujúceho zamestnancov.

URI – koncept