Skip to main content

Show filters

Hide filters

uplatňovať bezpečnostné postupy v laboratóriu

Description

Description

Uisťovať sa, že laboratórne vybavenie sa používa bezpečným spôsobom a že sa správne manipuluje so vzorkami a exemplármi. Pracovať na zabezpečení platnosti výsledkov získaných vo výskume.

Vzťahy

URI – koncept