Skip to main content

Show filters

Hide filters

trh s nehnuteľnosťami

Description

Description

Trendy týkajúce sa kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností vrátane pozemkov, budov a prírodných zdrojov, ktoré sú súčasťou nehnuteľnosti; kategórie nehnuteľností určených na bývanie a nehnuteľností určených na podnikanie, v rámci ktorých sa s týmito nehnuteľnosťami obchoduje.

URI – koncept