Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonať online konkurenčnú analýzu

Description

Description

Posúdiť silné stránky a slabé stránky súčasných a možných konkurentov. Analyzovať webové stratégie konkurencie.

URI – koncept