Skip to main content

Show filters

Hide filters

podporovať pozitívnosť používateľov sociálnych služieb

Description

Description

Spolupracovať s jednotlivcami s cieľom identifikovať problémy spojené s ich sebaúctou a vnímaním vlastnej identity a podporovať ich pri vykonávaní stratégií, ako je vývoj pozitívnejších predstáv o sebe samom.

URI – koncept