Skip to main content

Show filters

Hide filters

prevádzkovať parnú turbínu

Description

Description

Prevádzkovať zariadenie, ktoré využíva tepelnú energiu získanú z pary pod tlakom na vyvolanie rotačného pohybu. Zabezpečiť, aby bola turbína v rovnováhe a fungovala v súlade s bezpečnostnými a právnymi predpismi, a to monitorovaním zariadenia počas prevádzky.

URI – koncept