Skip to main content

Show filters

Hide filters

podporovať miestny cestovný ruch

Description

Description

Propagovať miestne výrobky a služby medzi návštevníkmi a v destinácii povzbudzovať k využívaniu služieb miestnych prevádzkovateľov cestovného ruchu.

URI – koncept