Skip to main content

Show filters

Hide filters

inštalovať ističe

Description

Description

Inštalovať elektrické spínače navrhnuté na automatické vypnutie v prípade preťaženia alebo skratu. Logicky usporiadať ističe na paneli. Uistiť sa, že do panelu sa nedostanú žiadne cudzie predmety. Používať iba ističe schválené pre panel, zvyčajne od toho istého výrobcu.

URI – koncept