Skip to main content

Show filters

Hide filters

prijímať úhrady účtov

Description

Description

Accept payments from customers by cash money or credit cards.

Alternatívne označenie

obsluhovať pokladňu

vybavovať platenie účtov

prevádzkovať platobný terminál

spracovať platby faktúr

URI – koncept