Skip to main content

Show filters

Hide filters

organizačná odolnosť

Description

Description

Stratégie, metódy a techniky, ktoré zvyšujú schopnosť organizácie zabezpečiť a udržať služby a operácie, ktoré sú súčasťou poslania organizácie a vytvárajú trvalé hodnoty, účinným riešením kombinovanej oblasti bezpečnosti, pripravenosti, rizika a obnovy po havárii.

Alternatívne označenie

odolnosť podniku

odolnosť organizácie

organizačnej odolnosti

prevádzková odolnosť

operačná odolnosť

URI – koncept