Skip to main content

Show filters

Hide filters

sledovať technologické trendy

Description

Description

Skúmať a sledovať najnovšie trendy a vývoj v oblasti technológií. Pozorovať a predvídať ich vývoj podľa súčasných alebo budúcich trhových a obchodných podmienok.

URI – koncept