Skip to main content

Show filters

Hide filters

zvládať tlak neočakávaných situácií

Description

Description

Snažiť sa dosahovať ciele napriek tlakom vyplývajúcim z neočakávaných faktorov, ktoré sú mimo vašej kontroly.

URI – koncept