Skip to main content

Show filters

Hide filters

určiť merateľné marketingové ciele

Description

Description

Stanoviť merateľné ukazovatele výkonnosti marketingového plánu, ako sú podiel na trhu, hodnota pre zákazníka, povedomie o značke a príjmy z predaja. Sledovať pokrok týchto ukazovateľov počas vývoja marketingového plánu.

URI – koncept