Skip to main content

Show filters

Hide filters

štatistika

Description

Description

Štúdium štatistickej teórie, metód a postupov, ako je získavanie, organizácia, analýza, výklad a prezentácia údajov. Zaoberá sa všetkými aspektmi údajov vrátane plánovania získavania údajov pri navrhovaní prieskumov a experimentov s cieľom predpovedať a plánovať pracovné aktivity.

Vzťahy

URI – koncept