Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať učebné osnovy

Description

Description

Vypracovať a naplánovať vzdelávacie ciele a výsledky pre vzdelávacie inštitúcie, ako aj požadované vyučovacie metódy a potenciálne zdroje vzdelávania.

Vzťahy

URI – koncept