Skip to main content

Show filters

Hide filters

testovať obsah znečisťujúcich látok vo vzorkách

Description

Description

Merať koncentrácie znečisťujúcich látok vo vzorkách. Vypočítať znečistenie ovzdušia alebo prietok plynu v priemyselných procesoch. Identifikovať potenciálne riziká v oblasti bezpečnosti alebo zdravia, ako je žiarenie.

URI – koncept