Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kalibrovať laboratórne vybavenie

Description

Description

Kalibrovať laboratórne vybavenie porovnávaním medzi meraniami: jedným so známym rozsahom alebo správnosťou, urobeným pomocou dôveryhodného zariadenia, a druhým meraním iným laboratórnym prístrojom. Zabezpečiť, aby namerané hodnoty boli čo najpodobnejšie.

URI – koncept