Skip to main content

Show filters

Hide filters

kalibrovať laboratórne vybavenie

Description

Description

Kalibrovať laboratórne vybavenie porovnávaním medzi meraniami: jedným so známym rozsahom alebo správnosťou, urobeným pomocou dôveryhodného zariadenia, a druhým meraním iným laboratórnym prístrojom. Zabezpečiť, aby namerané hodnoty boli čo najpodobnejšie.

URI – koncept