Skip to main content

Show filters

Hide filters

navrhovať systémy kolektorov veterných parkov

Description

Description

Navrhovať systémy, ktoré prepájajú jednotlivé veterné turbíny vo veternom parku a zbierajú energiu a prenášajú ju do rozvodne, čo umožní prenos vyrobenej elektrickej energie, so zabezpečením, aby systém prepojil turbíny medzi sebou a rozvodňou, a to bezpečným a účinným spôsobom.

URI – koncept