Skip to main content

Show filters

Hide filters

podporovať otvorené inovácie vo výskume

Description

Description

Podporovať prípady integrovanej spolupráce, v rámci ktorej rôzne zainteresované strany spoluvytvárajú inovácie na základe spoločných hodnôt.

Vzťahy

URI – koncept