Skip to main content

Show filters

Hide filters

rokovať so zainteresovanými stranami

Description

Description

Rokovať o kompromisoch so zainteresovanými stranami a usilovať sa o dosiahnutie najvýhodnejších dohôd pre spoločnosť. Môže to zahŕňať vytváranie vzťahov s dodávateľmi a zákazníkmi, ako aj zabezpečenie ziskovosti výrobkov.

Vzťahy

URI – koncept