Skip to main content

Show filters

Hide filters

dodržiavať normy kvality prekladov

Description

Description

Dodržiavať dohodnuté normy, ako napríklad európsku normu EN 15038 a ISO 17100, s cieľom zabezpečiť spĺňanie požiadaviek pre poskytovateľov jazykových služieb a zaručiť jednotnosť.

URI – koncept