Skip to main content

Show filters

Hide filters

začleniť opatrenia do architektonických projektov

Description

Description

Začleniť merania vykonané na miestach alebo zahrnuté do projektu do návrhu a prípravy architektonických projektov. Integrovať aspekty, ako je požiarna bezpečnosť, akustika a fyzikálne vlastnosti budovy.

URI – koncept