Skip to main content

Show filters

Hide filters

podporiť cestovný ruch zameraný na komunity

Description

Description

Podporiť a presadzovať iniciatívy zamerané na cestovný ruch, kde sú turisti obklopení kultúrou miestnych komunít zvyčajne z vidieckych, marginalizovaných oblastí. Návštevy a prenocovanie spravuje miestna komunita s cieľom podporiť vlastný hospodársky rozvoj.

URI – koncept