Skip to main content

Show filters

Hide filters

zhromažďovať experimentálne údaje

Description

Description

Zhromažďovať údaje vyplývajúce z uplatňovania vedeckých metód, ako sú skúšobné metódy, návrh experimentu alebo merania.

URI – koncept