Skip to main content

Show filters

Hide filters

zaznamenávať súdne konania

Description

Description

Zaznamenávať všetky informácie potrebné na riadne vedenie záznamov počas súdneho pojednávania, ako sú prítomné osoby, vec, predložené dôkazy, vynesený rozsudok a ďalšie dôležité skutočnosti, ktoré boli predložené na pojednávaní.

URI – koncept