Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať projektový plán

Description

Description

Vymedziť fázy zhotovenia projektu a vytvoriť časový harmonogram. Zosynchronizovať potrebné činnosti s prihliadnutím na konvergenciu výrobných prvkov. Vypracovať harmonogram.

URI – koncept