Skip to main content

Show filters

Hide filters

spravovať odpadovú horninu

Description

Description

Nakladať s odpadovými materiálmi zhromaždenými počas výstavby.

Vzťahy

URI – koncept