Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunikovať o environmentálnom vplyve ťažby

Description

Description

Pripravovať rozhovory, prednášky, konzultácie so zainteresovanými stranami a verejné vypočutia o environmentálnych otázkach súvisiacich s ťažbou.

URI – koncept