Skip to main content

Show filters

Hide filters

posúdiť škody na plodinách

Description

Description

Identifikovať a vyhodnotiť škody na plodinách v dôsledku ochorení, nepriaznivých fyzikálnych podmienok pôdy, nevhodného pH, nerovnováhy vo výživových hodnotách a nedostatkov, nesprávneho používania materiálov na ochranu plodín alebo extrémnych poveternostných podmienok.

Vzťahy

URI – koncept