Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať pracovné správy

Description

Description

Vypracovať pracovné správy, ktoré podporujú efektívne riadenie vzťahov a vysoký štandard dokumentácie a vedenia záznamov. Jasným a zrozumiteľným spôsobom písať a prezentovať výsledky a závery, aby boli zrozumiteľné neodborníkovi.

Vzťahy

URI – koncept