Skip to main content

Show filters

Hide filters

sledovať výkonnosť systému

Description

Description

Merať spoľahlivosť a výkonnosť systému pred integráciou, počas nej a po integrácií komponentov a počas prevádzky a údržby systému. Vybrať a použiť nástroje a techniky na monitorovanie výkonnosti, ako napríklad špeciálny softvér.

Alternatívne označenie

dohliadať na chod systému

dozerať na fungovanie systému

kontrolovať prevádzku systému

monitorovať činnosť systému

sledovať systémovú výkonnosť

sledovať výkon systému

URI – koncept