Skip to main content

Show filters

Hide filters

spolupracovať s technikmi pri umeleckých produkciách

Description

Description

Koordinovať umeleckú činnosť s inými ľuďmi, ktorí sa špecializujú na technickú stránku projektu. Informovať technický personál o vašich plánoch a metódach a získať spätnú väzbu o uskutočniteľnosti, nákladoch, postupoch a iných relevantných informáciách. Byť schopný pochopiť pojmy a postupy týkajúce sa technických otázok.

URI – koncept