Skip to main content

Show filters

Hide filters

myslieť abstraktne

Description

Description

Preukázať schopnosť používať koncepty s cieľom vytvárať zovšeobecnenia a porozumieť im a uvádzať ich do súvislosti alebo spájať ich s inými položkami, udalosťami alebo skúsenosťami.

Vzťahy

URI – koncept