Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracúvať protokoly pre vedecký výskum

Description

Description

Vypracovať a zaznamenať procesnú metódu použitú na osobitný vedecký pokus s cieľom umožniť jej replikáciu.

URI – koncept