Skip to main content

Show filters

Hide filters

realizovať verejné obstarávanie v oblasti inovácií

Description

Description

Vyvíjať inovatívne stratégie v oblasti verejného obstarávania s cieľom stimulovať inovácie zo strany dopytu, pričom sa zvážia výhľadovo orientované a alternatívne riešenia, ktoré sa týkajú buď nákupu procesu inovácie alebo nákupu výsledkov inovácií vytvorených inými. Zohľadniť inovačné ciele organizácie a súvisiace vnútroštátne politiky, ako aj dostupné nástroje a techniky na ich zahrnutie do procesu verejného obstarávania.

URI – koncept