Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať tematické mapy

Description

Description

Používať rôzne techniky, ako napríklad choropletické mapovanie a dasymetrické mapovanie, na účely vytvorenia tematických máp založených na geopriestorových informáciách, pomocou softvérových programov.

URI – koncept