Skip to main content

Show filters

Hide filters

obsluhovať stroj na pretláčanie za tepla

Description

Description

Obsluhovať stroj na pretláčanie určený na tvarovanie horúceho kovu tesne nad teplotou rekryštalizácie, monitorovať a používať ho podľa predpisov.

URI – koncept