Skip to main content

Show filters

Hide filters

spravovať zásoby záložne

Description

Description

Monitorovať aktuálne zásoby záložne a zabezpečiť, aby v zásobách nikdy nebolo príliš veľa ani príliš málo položiek. Prispôsobiť postupy záložne s cieľom optimalizovať stav zásob.

Vzťahy

URI – koncept