Skip to main content

Show filters

Hide filters

životné zručnosti a kompetencie

Description

Description

Zručnosti a kompetencie, ktoré sú spojené so spracovaním a s používaním vedomostí a informácií s prierezovým významom a ktoré napomáhajú aktívnemu občianstvu. Zahŕňajú oblasť zdravia, životného prostredia, občianskej angažovanosti, kultúry, financií a využívania všeobecných vedomostí.

URI – koncept

Status

released