Skip to main content

Show filters

Hide filters

montovať ventilačné zariadenia

Description

Description

Inštalovať zariadenia, ktoré umožnia vetranie stavby. Namontovať ventilátory a nainštalovať prívody a vývody. Nainštalovať vedenia umožňujúce presun vzduchu. Konfigurovať vetrací systém, ak je elektronicky ovládaný.

URI – koncept