Skip to main content

Show filters

Hide filters

kontrolovať kvalitu surovín

Description

Description

Kontrolovať kvalitu základných materiálov používaných na výrobu polotovarov a hotových výrobkov posúdením niektorých jeho vlastností a v prípade potreby výberom vzoriek na analýzu.

Vzťahy

URI – koncept