Skip to main content

Show filters

Hide filters

montovať konštrukčné zasklenie

Description

Description

Zostaviť podporné konštrukcie, upevniť ich na fasádu budovy, ak je to potrebné, vložiť rám, ak je to potrebné a nasadiť sklené tabule do konštrukcií. V prípade veľkých stavebných projektov upevniť vopred zostavené moduly na fasádu použitím manipulačného zariadenia a mechanických nástrojov.

URI – koncept