Skip to main content

Show filters

Hide filters

uplatňovať riadenie rizík v športe

Description

Description

Riadiť prostredie a športovcov alebo účastníkov, aby sa minimalizovalo riziko, že utrpia ujmu. To zahŕňa kontrolu vhodnosti priestorov a vybavenia a zhromažďovanie informácií o športovej a zdravotnej histórii športovcov alebo účastníkov. Zahŕňa to aj nepretržité zabezpečenie primeraného poistného krytia.

URI – koncept