Skip to main content

Show filters

Hide filters

koordinovať technologické činnosti

Description

Description

Dávať pokyny kolegom a ďalším spolupracujúcim stranám s cieľom dosiahnuť požadovaný výsledok technologického projektu alebo dosiahnuť stanovené ciele v rámci organizácie, ktorá sa zaoberá technológiami.

URI – koncept